Adelante Arbeid juli 2023 123 webformaat

Re-integratie

De begeleidingstrajecten naar werk zijn bedoeld voor werknemers die vanwege (chronische) gezondheidsproblemen zijn uitgevallen in werk. Adelante Arbeid streeft ernaar dat alle werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook werknemers met een gezondheidsprobleem. Onze begeleidingstrajecten zijn gericht op het vinden van de mogelijkheden, voorkeuren en waarden van de werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van de werknemer. De arbeidsdeskundige weegt deze factoren af tegen de belasting die het werk met zich meebrengt en adviseert zowel de werknemer als de werkgever bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk, inkomen, verzuimbeleid en schadelastbeperking.

Het onderzoek bestaat uit dossierstudie, overleg met de werkgever en de werknemer, toetsing van de belasting en belastbaarheid van de werknemer en informatie over wet- en regelgeving.

Ook een bedrijfsbezoek maakt deel uit van het onderzoek. Op de werkvloer wordt de actuele stand van zaken in het ziektetraject en de re-integratiemogelijkheden beoordeeld.

​​​​​​​De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport.

Spoor 1: re-integratiemodule

De spoor 1 trajecten van Adelante Arbeid zijn gericht op het begeleiden van werknemers die recentelijk zijn uitgevallen in het eigen werk. Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie (in eigen werk, aangepast eigen werk of ander werk).

Adelante Arbeid wordt ingezet als extra ondersteuning bij re-integratie in eigen werk in de volgende voorkomende gevallen:

  • Indien werknemer in behandeling is bij Adelante Volwassenenrevalidatie en stappen richting werk kan maken.
  • Indien er sprake is van specifieke vragen of ondersteuningsbehoefte van werkgever of werknemer, bijvoorbeeld bij complexe verzuimdossiers.

Spoor 2: re-integratiemodule

Soms is het vanwege (chronische, meervoudige) gezondheidsproblemen en beperkingen niet meer mogelijk om terug te keren in de eigen organisatie. Op dat moment is een spoor 2 re-integratietraject aan de orde. 

Dit is begeleiding naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Onze adviseur arbeid zal na het intakegesprek met de medewerker een plan van aanpak opstellen om te bepalen op welke wijze de snelste route naar een duurzame plaatsing kan worden bereikt. De werknemer wordt begeleid bij het afscheidsproces, het vinden van nieuw perspectief, het onderzoeken van kwaliteiten & interesses, presentatie op de arbeidsmarkt en arbeidsmarktbenadering. 

Onze adviseur arbeid is onderdeel van een interdisciplinair team met uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van preventie, arbeidsrevalidatie en arbeidsre-integratie. Daarom is het mogelijk om re-integratiebegeleiding op maat te bieden.