Adelante Arbeid juli 2023 123 webformaat

Re-integratiemodule

De begeleidingstrajecten naar werk zijn bedoeld voor werknemers die vanwege (chronische) gezondheidsproblemen zijn uitgevallen in werk. Adelante Arbeid streeft ernaar dat alle werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook werknemers met een gezondheidsprobleem. Onze begeleidingstrajecten zijn gericht op het vinden van de mogelijkheden, voorkeuren en waarden van de werknemer.

Spoor 1: re-integratiemodule

De spoor 1 trajecten van Adelante Arbeid zijn gericht op het begeleiden van werknemers die recentelijk zijn uitgevallen in het eigen werk. Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie (in eigen werk, aangepast eigen werk of ander werk).

Adelante Arbeid wordt ingezet als extra ondersteuning bij re-integratie in eigen werk in de volgende voorkomende gevallen:

  • Indien werknemer in behandeling is bij Adelante Volwassenenrevalidatie en stappen richting werk kan maken.
  • Indien er sprake is van specifieke vragen of ondersteuningsbehoefte van werkgever of werknemer, bijvoorbeeld bij complexe verzuimdossiers.

Spoor 2: re-integratiemodule

Soms is het vanwege (chronische, meervoudige) gezondheidsproblemen en beperkingen niet meer mogelijk om terug te keren in de eigen organisatie. Op dat moment is een spoor 2 re-integratietraject aan de orde. 

Dit is begeleiding naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Onze adviseur arbeid zal na het intakegesprek met de medewerker een plan van aanpak opstellen om te bepalen op welke wijze de snelste route naar een duurzame plaatsing kan worden bereikt. De werknemer wordt begeleid bij het afscheidsproces, het vinden van nieuw perspectief, het onderzoeken van kwaliteiten & interesses, presentatie op de arbeidsmarkt en arbeidsmarktbenadering. 

Onze adviseur arbeid is onderdeel van een interdisciplinair team met uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van preventie, arbeidsrevalidatie en arbeidsre-integratie. Daarom is het mogelijk om re-integratiebegeleiding op maat te bieden.

Spoor 3: re-integratiemodule

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring (claimbeoordeling) bij het UWV. Werknemers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook tijdens deze uitkeringsperiode na twee jaar ziekte moeten nog re-integratie-inspanningen worden geleverd. Dit wordt spoor 3 re-integratie genoemd. 

Spoor 3 re-integratie bij Adelante Arbeid is een actieve begeleiding naar werk om de resterende verdiencapaciteit te benutten. Wij bieden deze dienstverlening aan voor werkgevers die eigen risicodrager zijn (ERD).