ADELANTE5

Preventie

Duurzame inzetbaarheid is gebaat bij preventie waar gewerkt wordt aan het verbeteren van de gezondheid. Hiervoor zijn arbeidsomstandigheden en leefstijl potentiële aanknopingspunten. Adelante arbeid heeft een aantal producten ontwikkeld om de werknemer en werkgever hierin te begeleiden. 

Coaching en advies op maat(werk)

De interventie is volledig gericht op de terugkeer naar en/of het behouden van werk. De werknemer en de manier waarop hij of zij met het werk en zijn of haar klachten omgaat staat centraal. ​​​​​​​Onze adviseur arbeid onderzoekt samen met de werknemer de beïnvloedbare factoren en geeft praktische adviezen ten aanzien van gedragsverandering.

De interventie omvat onder andere: 

  • Een arbeidsanamnese aan de hand van de 4 A’s (arbeidsomstandigheden i.e., arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden).
  • Een inventarisatie van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.
  • Een analyse van het werk en de werkplek. Er is aandacht voor de belasting en belastbaarheid van de werknemer in relatie tot het werk.
  • Het samen met de werknemer zoeken naar passende mogelijkheden en/of voorzieningen.
  • Coaching gedurende 3 maanden met betrekking tot de praktische toepassing van de adviezen.
  • Het afstemmen van het procesverloop met werkgever en bedrijfsarts.

Wilt u een folder met informatie meegeven? Klik dan hiernaast op onze verwijshulp folder Advies op maat(werk)

Inzetbaarheidscoaching

Inzetbaarheidscoaching heeft als doel het verhogen van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de individuele werknemer. 

Samen met de adviseur arbeid richt de begeleiding zich op het vergroten van de veerkracht, persoonlijk leiderschap en zelfbewustzijn van de werknemer. Het helpt de werknemer om bewust(er) om te gaan met de uitdagingen, veranderingen, eisen en onzekerheden op werkgebied. Hierdoor blijft de werknemer meer bevlogen en met plezier aan het werk en bepaalt hij/zij zelf de richting van zijn/haar leven en werk.

Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek biedt waardevolle ondersteuning op het gebied van preventie en re-integratie. Het doel van een werkplekonderzoek is om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen, arbeidsgerelateerde risico's te identificeren en re-integratie te bevorderen na ziekte of letsel.

Het nut van een werkplekonderzoek is tweeledig. Ten eerste helpt het om potentiële gezondheidsproblemen of arbeidsgerelateerde uitdagingen vroegtijdig op te sporen. Dit stelt werkgevers in staat om preventieve maatregelen te nemen om de werkplek veilig en gezond te houden, waardoor het risico op letsel of verzuim wordt verminderd.

Ten tweede kan een werkplekonderzoek een soepele re-integratie van werknemers die terugkeren na een periode van ziekte of letsel ondersteunen. Door de werkplek in combinatie met de werkwijze te onderzoeken, kunnen we aanpassingen aan de werkomgeving voorstellen om de werknemer in staat te stellen zijn of haar taken op een veilige en gezonde manier te hervatten. Dit bevordert niet alleen het welzijn van de werknemer, maar verhoogt ook de productiviteit en tevredenheid op de werkplek.