Adelante Arbeid juli 2023 22 webformaat
Adelante Arbeid juli 2023 75 webformaat
Adelante Arbeid juli 2023 60 webformaat

Multidisciplinair arbeidsrevalidatie

Adelante Arbeid voert haar interventies uit in samenwerking met het landelijke netwerk “Vroege Interventie”. Vroege interventie is een netwerk van revalidatiecentra. Wij bieden medisch specialistische revalidatiezorg en re-integratieprogramma’s aan voor mensen die langdurig klachten ervaren. Onze interventies zijn gericht op het optimaliseren van de fysieke en/of mentale belastbaarheid van de werknemer.

Voorafgaand aan een interventie wordt altijd een quickscan arbeid uitgevoerd.

Quickscan arbeid

De Quickscan is een uitgebreide multidisciplinaire intake op medisch, fysiek en mentaal vlak en op het gebied van arbeidsparticipatie. De Quickscan wordt in één week uitgevoerd en geeft duidelijkheid over zowel de medische, psychologische en/of fysieke beperkingen van een werknemer als ook over de mogelijkheden tot het vergroten van de belastbaarheid.

De Quickscan bestaat uit een viertal consulten met respectievelijk een arts, adviseur arbeid, psycholoog en een fysiotherapeut. Dit multidisciplinaire team geeft een integraal en onafhankelijk advies ten aanzien van de beste interventie voor de werknemer. Zowel de werknemer als de verwijzer ontvangt na afloop van de Quickscan een rapportage met onze bevindingen.

Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie Vroege Interventie

Het multidisciplinaire arbeidsrevalidatietraject is bedoeld voor werknemers met lichamelijke klachten met een gedragsmatige en/of psychosociale component waarbij sprake is van (dreigende) uitval in het arbeidsproces. Het accent van het traject ligt op het verwerven van arbeidsparticipatie. De interventie is gericht op het optimaliseren van de belastbaarheid van de werknemer.

​​​​​​​De werknemer krijgt inzicht in het samenspel tussen gedrag, prestaties en (verzuim van) werk.
Er wordt gewerkt vanuit meerdere invalshoeken, waaronder psychologie, fysiotherapie en adviseur arbeid. Het traject bestaat uit individuele begeleiding en themagerichte groepsbijeenkomsten.

Het doel van het traject is het structureel (duurzaam) terugkeren naar, dan wel het actief blijven in werk.

Doorlooptijd: 10 weken, 2 dagdelen per week.

Gezond omgaan met stress

De training gezond omgaan met stress is ontwikkeld in samenwerking met het landelijke netwerk Vroege Interventie.
Deze training is bedoeld voor werknemers met stress gerelateerde klachten die dreigen uit te vallen of recent uitgevallen zijn in werk. Er is sprake van een vraag om hulp waarbij terugkeer naar werk, in overleg met de werkgever, een belangrijk onderdeel is.

Gezond omgaan met stress is een multidisciplinair traject. Dit betekent dat er begeleiding is vanuit meerdere invalshoeken, waaronder psychologie, fysiotherapie en adviseur arbeid.
Het traject bestaat uit individuele begeleiding en themagerichte groepsbijeenkomsten.

​​​​​​​Het doel van het traject is het optimaliseren van de belastbaarheid en zelfredzaamheid van de medewerker, zodat deze aan het werk kan blijven of duurzaam kan terugkeren naar werk.

Financiering vindt plaats op offertebasis.

Doorlooptijd: 15 weken, 2 dagdelen per week.

Arbeidsrevalidatie post-COVID-19

Het Vroege Interventie COVID-19 arbeidsrevalidatie traject is inzetbaar als uw werknemer kampt met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie (met of zonder IC opname) en zijn of haar hulpvraag gericht is op de terugkeer in werk.

Soms stagneert het herstel na een COVID-19 infectie en blijft de medewerker hinder ondervinden van aanhoudende klachten en vermoeidheid.

​​​​Naast fysieke, cognitieve en emotionele problematiek spelen disfunctionele copingstijlen en cognities over de klachten vaak een onderhoudende rol. ​​​​​​​Zonder adequate begeleiding kan dit op den duur een negatieve invloed hebben met betrekking tot herstel en werkhervatting.

Een multidisciplinair team, bestaande uit psychologie, fysiotherapie en adviseur arbeid zal met de werknemer aan de slag gaan om zijn / haar belastbaarheid te vergroten. Het traject bestaat uit individuele begeleiding en themagerichte groepsbijeenkomsten.

Het doel van het traject is dat de werknemer structureel terugkeert naar, dan wel actief blijft in werk.

Doorlooptijd: 12 weken.

Week 1 t/m 7 zijn er 3 interventiedagen per week.
Week 8 t/m 12 zijn er 2 interventiedagen per week.