Adelante Arbeid juli 2023 45 webformaat

Belastbaarheidsonderzoek

Om tot succesvolle re-integratie te komen is het van belang een goed beeld van de werknemer te hebben: wat zijn de lichamelijke en/of mentale problemen, welke taken kan de werknemer wel of niet verrichten, hoe is de huidige werkplek ingericht en welke aanpassingen zijn eventueel noodzakelijk?

Afhankelijk van de vraag brengen wij lichamelijke en mentale mogelijkheden en beperkingen in kaart en stellen waar nodig passende aanpassingen of interventies voor. Zo krijgen werknemer, werkgever en indien van toepassing de bedrijfsarts, meer inzicht in de arbeidssituatie van de werknemer en zijn arbeidsmogelijkheden.

Bij alle onderzoeken wordt een concrete vertaalslag naar werk gemaakt met hierin mogelijkheden en onmogelijkheden van werknemer of randvoorwaarden waar rekening mee gehouden kan worden.

Bij Adelante Arbeid kunt u terecht voor de volgende arbeidsonderzoeken:

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van de werknemer. De arbeidsdeskundige weegt deze factoren af tegen de belasting die het werk met zich meebrengt en adviseert zowel de werknemer als de werkgever bij het bereiken van reële doelen op het gebied van werk, inkomen, verzuimbeleid en schadelastbeperking.

Het onderzoek bestaat uit dossierstudie, overleg met de werkgever en de werknemer, toetsing van de belasting en belastbaarheid van de werknemer en informatie over wet- en regelgeving.

Ook een bedrijfsbezoek maakt deel uit van het onderzoek. Op de werkvloer wordt de actuele stand van zaken in het ziektetraject en de re-integratiemogelijkheden beoordeeld.

​​​​​​​De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport.

Beroepskeuze / loopbaan onderzoek

Het onderzoek naar beroepskeuze / loopbaan brengt het werk en denkniveau, de interesses en de werkpersoonlijkheid van de werknemer in kaart. 

Tevens worden persoonlijkheidskenmerken zoals stressbestendigheid, omgaan met problemen, motivatie, extraversie en interpersoonlijk gedrag onderzocht. In het advies worden de beroeps-, loopbaan- en/of opleidingsmogelijkheden gerelateerd aan de persoonlijkheidskenmerken van de werknemer.

Psychische belastbaarheid onderzoek

Dit onderzoek gaat na in hoeverre persoonlijkheidskenmerken, zoals coping, psychische klachten en draagkracht van invloed zijn op werk en opleiding.

De persoonlijkheidskenmerken die in het onderzoek aan bod komen zijn werkhouding, stressbestendigheid, omgaan met problemen, motivatie, extraversie en interpersoonlijk gedrag.

Aan de hand van de resultaten worden de sterke en minder sterke kanten van de werknemer uiteengezet en kan een concrete vertaalslag worden gemaakt naar functie- en organisatiekenmerken die aansluiten bij de psychische belastbaarheid van de werknemer.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt er gekeken naar het verband tussen de cognitieve stoornissen/beperkingen op het gebied van aandacht/concentratie, geheugen en executief functioneren en de werking van de hersenen.

Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre eventuele beperkingen op cognitief gebied van invloed zijn op werk of studie en brengt aanwezige beperkingen of stoornissen in kaart.

Het onderzoek vindt plaats aan de hand van diverse testen op het gebied van intelligentie, aandacht, geheugen en planning.

Mentaal belastbaarheidsonderzoek

Het mentaal belastbaarheidsonderzoek brengt de coping, de effecten van vermoeidheid en de effecten van langdurige mentale inspanningen op de cognitieve prestaties van de werknemer in kaart. Dit onderzoek is gebaseerd op een test-hertest methode. Hierdoor wordt een indicatie verkregen van de mentale en energetische (duur) belastbaarheid van de werknemer.

Er worden verschillende taken onderzocht waarmee de werknemer te maken krijgt op het werk, zoals het uitvoeren van dubbeltaken, onthouden, waarnemen en concentreren.

Aan de hand van de resultaten kan er een uitspraak gegeven worden over de invloed van vermoeidheid op cognitief functioneren en de duurbelastbaarheid van de werknemer.

Fysiek belastbaarheidsonderzoek (FCE)

Het belastbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de functionele mogelijkheden van een werknemer in relatie tot arbeid. Om de fysieke belastbaarheid in kaart te brengen wordt gebruikt gemaakt van de Workwell Functional Capacity Evaluation (FCE). De FCE is een samengestelde test om de capaciteit voor de uitvoering van arbeid gerelateerde activiteiten te meten in een gestandaardiseerde testomgeving.

De FCE doet een uitspraak over het vermogen om werk-gerelateerde activiteiten te ondernemen. De testcapaciteit van de werknemer wordt vergeleken met de testresultaten van gezonde werknemers die een vergelijkbare arbeidsbelasting leveren.

Praktijksimulatie

Bij de praktijksimulatie voert de werknemer werkzaamheden uit in een nagebootste werkomgeving. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk, kunnen het niveau, tempo en de kwaliteit van het functioneren worden vastgesteld.

Tijdens het onderzoek worden het outputniveau (kwaliteit en tempo), leerbaarheid, communicatieve vaardigheden, observatie arbeidsgedrag, prioriteren en overzicht creëren gemeten.

Zowel bureaugebonden werkzaamheden of productie/magazijn werkzaamheden zijn te onderzoeken. Dit onderzoek is in te zetten bij opleidingsniveau MBO 1 t/m HBO+.

Het resultaat omvat een beeld van de belastbaarheid, de klachtenbeleving van de werknemer en van bevorderende of juist belemmerende gedragskenmerken ten aanzien van arbeid.