Covid begroeting

Arbeidsrevalidatie post-COVID-19

donderdag 8 juni 2023

Aanhoudende klachten na een COVID-19 besmetting, oftewel, het post-COVID-syndroom. Voor mensen met langdurige klachten heeft dit vaak ook gevolgen voor het werk.

Veelvoorkomende klachten zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid, concentratieverlies en het verlies van reukvermogen. Soms komen hier ook psychische klachten bij kijken.

Het traject Vroege Interventie COVID-19 arbeidsrevalidatie is inzetbaar als uw werknemer kampt met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie (met of zonder IC opname) en zijn of haar hulpvraag gericht is op de terugkeer in werk.

Naast fysieke, cognitieve en emotionele problematiek spelen disfunctionele coping stijlen en cognities over de klachten vaak een onderhoudende rol. ​​​​​​​Zonder adequate begeleiding kan dit op den duur een negatieve invloed hebben met betrekking tot herstel en werkhervatting.

Een multidisciplinair team, bestaande uit psychologie, fysiotherapie en adviseur arbeid zal met de werknemer aan de slag gaan om zijn / haar belastbaarheid te vergroten. Het traject bestaat uit individuele begeleiding en themagerichte groepsbijeenkomsten.

Het doel van het traject is dat de werknemer structureel terugkeert naar, dan wel actief blijft in werk.

Meer weten? Klik dan hiernaast op Multidisciplinair arbeidsrevalidatie trajecten. 

Of neem vrijblijvend contact met ons op.