Viering Adelante Arbeid 2 maart 2023 13 webformaat

Adelante Arbeid B.V. viert éénjarig bestaan!

maandag 5 juni 2023

Op 1 maart 2023 is het precies één jaar geleden dat Adelante Arbeid formeel omgevormd werd tot een zelfstandig opererend bedrijfsonderdeel Adelante Arbeid B.V. Hierbij blijft Arbeid overigens wel onderdeel van Stichting Adelante Groep.

Gisteren werd tijdens de viering van het éénjarig bestaan van Adelante Arbeid B.V. bij een mini-symposium uitgebreid aandacht besteed aan preventie van verzuim en de financiële gevolgen van verzuim voor werkgevers. Het symposium was voornamelijk gericht op bedrijfsartsen en hr-managers. Keynote speaker was prof. dr. Angelique de Rijk, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.

Ludo Schreurs, directeur Adelante Arbeid B.V: ‘Het multidisciplinaire Adelante Arbeid team helpt cliënten een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te verwerven of te behouden. Wij richten ons niet op de beperkingen maar op de mogelijkheden.’

Adelante Arbeid blijft ook in de toekomst investeren in de (door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande diensten binnen de arbeidsrevalidatie en arbeidsre-integratie, zoals preventieprogramma’s, multidisciplinaire interventies, belastbaarheidsonderzoeken en re-integratiebegeleiding.

Henri Plagge, bestuursvoorzitter van Adelante en tevens arts Maatschappij en Gezondheid: ‘Meedoen aan de maatschappij betekent voor veel mensen ook kunnen werken, ondanks beperkingen of ziekte. Werk, betaald of onbetaald, is ook belangrijk voor de gezondheid.

Lees het hele bericht op https://lnkd.in/eJ4gmQn9